Materiały przygotowawcze

Przygotowanie do działania

Poniższy materiał przygotowawczy ma na celu udzielenie wskazówek osobom poddawanym zabiegom chirurgicznym Skurðstofan ehf.
Zaleca się, aby osoba omówiła treść dalej ze swoim lekarzem, ponieważ mogą wystąpić indywidualne odstępstwa od tekstu. Jeśli nie masz pewności co do interpretacji informacji zawartych w załączonych instrukcjach, możesz również skontaktować się z Skurðstofan ehf.

© Pacjenci zainteresowanych lekarzy mogą kopiować teksty na własny użytek, ale rozpowszechnianie lub wykorzystywanie do innych celów jest zabronione. Naruszenia niniejszego rozporządzenia dotyczą ustawy o prawie autorskim nr 73/1972