Undirbúningsefni

Neðangreint fræðsluefni er einungis ætlað til almennra upplýsinga fyrir hlutaðeigandi. Ekki er tekin ábyrgð á texta skjalanna eða innihaldi. Viðkomandi er bent á að ræða nánar við sinn lækni um innihaldið þar sem einstaklingsbundin frávik geta verið frá texta.

© Sjúklingum viðkomandi lækna er heimilt að afrita texta til eigin nota en dreifing eða notkun í annarra þágu er með öllu óheimil. Brot á reglum þessum varða við lög nr. 73/1972 um höfundarétt


Lágmúla 5
108 Reykjavík
Opið alla virka daga frá kl. 09:00 – 16:00Lágmúla 5
108 Reykjavík
Opið alla virka daga frá kl. 08:00 – 16:00